Trao đổi dựa trên blockchain bảo mật dành cho dữ liệu cá nhân

SALES ENDING IN:

NGÀY
GIỜ
PHÚT
GIÂY
Total: 27,696,000 PKC
17,313,962 PKC
17,313,962 PKC SOLD

Current bonus:
5%

Current rate:
1 ETH = 1045 PKC
1 NEO = 150 PKC

Giải pháp của chúng tôi

PikcioChain là một hệ sinh thái dữ liệu bảo mật, dễ tuỳ biến và phổ biến nhằm cho phép thu thập, công nhận và trao đổi dữ liệu cá nhân.

Quyền lợi

Lí tưởng với quy trình quản lí khách hàng

Pikcio là dạng thức và hệ thống dữ liệu không yêu cầu tương thích, vì thế dữ liệu được công nhận có thể được chuyển thẳng vào các hệ thống quản lí khách hàng

Cực kì dễ tuỳ biến

Pikcio tuân theo Quy chế Bảo vệ Dữ liệu Chung, và vì người dùng quản lí dữ liệu của họ, quyền cho phép của họ luôn được ghi nhận

Logo

Tạo ra giá trị

PikcioCoin mang lại giá trị cho dữ liệu cá nhân và khuyến khích người dùng duy trì hồ sơ cập nhật

Tạo điều kiện thành công kinh doanh

Pikcio giúp các nhà cung cấp dịch vụ mang lại quá trình đào tạo nhập môn nhanh hơn và bảo mật hơn, đồng nghĩa với việc khách hàng sẽ tận hưởng trải nghiệm người dùng tốt hơn

Products

A fully integrated data ecosystem

Pikcio network

PikcioChain

là một hệ sinh thái dữ liệu bảo mật, dễ tuỳ biến và phổ biến nhằm cho phép thu thập, công nhận và trao đổi dữ liệu cá nhân.

Pikcio token

Token Pikcio dùng để làm gì

The currency of trade on the PikcioChain, providing the world’s first monitized personal data marketplace.

Logo
Pikcio token

PikcioMe

Your personal device based app to store, certify, trade and exchange your data.

Pikcio token
Pikcio token

PikcioPro

The business gateway that uses smart contracts to certify and regulate the exchange of client data.

Đợt phát hành tiền mã hoã đầu tiên

Tham gia trước mọi người

ICO Bonuses

1 ether (1 ETH) góp vào sẽ tương ứng với 1045 phiếu Pikcio và một gói quà II có giới hạn thời gian. 1 neo (1 NEO) góp vào sẽ tương ứng với 150 phiếu Pikcio và một gói quà II có giới hạn thời gian.

 • Until 20th Dec: 30%
 • Until 3rd Jan: 25%
 • Until 17th Jan: 20%
 • Until 31st Jan: 15%
 • Until 14th Feb: 10%
 • Until 28th Feb: 5%

Lộ trình Đợt phát hành tiền mã hoá đầu tiên

 • Tháng Mười năm 2017

  Thành lập công ty

 • Tháng Hai năm 2018

  Bắt đầu Đợt Mở bán Sớm

 • March 2018

  ICO

 • April 2018

  Niêm yết PKC trên sàn giao dịch